Dersom du har handlet med ditt Agricard og selger ikke ivaretar sine forpliktelser, kan du reklamere på belastningen for å få erstatning. Det samme gjelder dersom du oppdager ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet.

Ved unormal aktivitet på kortet er det kortholder selv som må fylle ut reklamasjonsskjema, ikke bedriften kortet står registrert på (dersom det er snakk om et firmakort).  Du som kortholder kan ha reklamasjonsrett i følgende tilfeller: 

1. Svindel

Hvis du blir utsatt for svindel og et beløp du ikke vedkjenner deg er trukket fra ditt Agricard kan du få dekket tapet av kortutsteder (Eika Kredittbank). Nødvendige reklamasjonsskjema vil bli lagt ut på denne nettsiden om noen få uker. Husk at saken må også politianmeldes og kopi av politianmeldelse må også sendes med resten av dokumentasjonen.

 

2. Feil eller mangler på en vare eller tjeneste du har kjøpt hvor det oppstår en tvist med selger

Dette kan være at varen/tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert eller at den har mangler. Klagen må være skriftlig og all nødvendig dokumentasjon må foreligge.

  • Handelen er gjennomført med Agricard
  • Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt
  • Du må ha forsøkt å løse saken med selger først
  • Hvis du har forhåndsbetalt for en vare, reise eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du også kreve pengene refundert.

3. Gjentagende transaksjoner/abonnement

Når du er uenig i gjentagende transaksjoner fordi det ikke var tydelig at du tegner et abonnement samt at de generelle salgsvilkårene var adskilte. I dette tilfelle må det opprettes en såkalt dispute sak.


Skjemaer
Nødvendige reklamasjonsskjema vil bli lagt ut her om noen få uker.

Ferdigutfylte skjemaer oversendes per post eller elektronisk på e-post til: 

Eika Kundesenter AS
Postboks 1228
2806 Gjøvik

E-post: reklamasjon@eika.no