Reklamasjon

Har du blitt belastet dobbelt, ikke mottatt vare eller er utsatt for svindel på ditt Agricard? Da kan du opprette en reklamasjonssak og kreve å få beløpet tilbakebetalt.

Før du begynner

Hva kan du reklamere på?

Du kan reklamere på transaksjoner fra fysiske forretninger, minibanker eller nettbutikker.

Årsaken til reklamasjonen kan for eksempel være at en vare du har bestilt ikke er levert, at varen ikke er som beskrevet eller at noen har misbrukt kortet ditt. 

Du kan kun reklamere på transaksjoner knyttet til ett kort av gangen. Om du ønsker å reklamere på transaksjoner knyttet til flere kort må du levere en reklamasjon for hvert kortnummer.

Velg årsak og opprett en sak

Om våre kredittkort