En EHF-faktura (Elektronisk Handels Format) er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Her leses den automatisk inn slik at du som mottaker av fakturaen eliminerer manuelle rutiner og får full kontroll på innkommende faktura. Slik sparer du både tid og ressurser - i tillegg til at det er miljøvennlig.

Å motta EHF-faktura har flere gunstige fordeler for bedriften

  • Sparer tid og ressurser på elektronisk håndtering av faktura
  • Færre feilkonteringer
  • Bedre kontroll på fakturaflyten

For å kunne motta en EHF faktura må du ha et økonomisystem som har støtte for det og være registrert i ELMA-registeret som mottaker av EHF. Har du spørsmål vedrørende denne registreringen, ta kontakt med din regnskapssystemleverandør eller regnskapsføreren din. Så snart bedriften er ELMA-registrert vil du motta fakturaene fra oss i EHF format.