Det betyr i praksis at du ikke lenger vil kunne kjøpe eller endre forsikringer ved å logge inn i Mitt kort-appen eller i nettbanken.

Inntil videre kan du bruke kontaktskjemaene for å endre din eksisterende tilleggsforsikring eller bestille en ny. Vi jobber fortløpende med nye og bedre løsninger for administrasjon av tilleggsforsikringene, og vil komme tilbake til deg med mer informasjon etter hvert.

Selve forsikringsavtalen er ikke berørt av denne endringen og din forsikring vil fortsatt være gjeldende etter at portalen er avviklet, akkurat som før.  
 
Forsikringsvilkårene påvirkes heller ikke av denne endringen. Tilgangen til Agricard Ekstra fjernes i løpet av 15.10.21.