Etter overgangen til ny eFaktura standard i mai 2022, har vi ikke hatt mulighet å utstede vanlig eFaktura for bedrifter. Dermed har kundene med Agricard Firma hatt valget mellom EHF og papirfaktura.

Vi har lansert en løsning med gebyrfri, elektronisk faktura via Digipost. Løsningen er beregnet for bedrifter som ikke er registrert i ELMA-registeret, men som ønsker å ha elektronisk faktura tilsendt. Finn ut mer om de ulike faktureringsalternativene og velg den som passer best for din bedrift.

EHF-faktura

Er bedriften registrert i ELMA registeret vil du motta kredittkort fakturaen som EHF-faktura.
 
EHF står for Elektronisk Handels Format, som er et standard format for elektroniske fakturaer. Stadig flere bedrifter krever elektroniske faktura når de kjøper og selger produkter og tjenester. 

EHF-faktura har flere gunstige fordeler:
  • Bedriften sparer tid og ressurser på elektronisk håndtering av faktura
  • Mindre tid brukes til manuell behandling  
  • Elektronisk faktura, kreditnota og purring vil spare miljøet for papir og sending av dokumenter med fly- og biltransport til posten
  • Bare ett sted å levere og hente dokumentene

Elektronisk faktura via Digipost
For å motta faktura elektronisk og gebyrfritt i Digipost må du ha en firmaprofil i Digipost. Ta kontakt med oss så snart firmaprofilen er opprettet slik at vi kan registrere endringen i våre systemer. Dette gjelder kun for firmakunder som ikke allerede er registrert i ELMA og mottar EHF.

Papirfaktura
Er bedriften ikke registrert i ELMA-registeret og heller ikke opprettet firmaprofil i Digipost, må vi sende papirfaktura. I dette tilfellet påløper det et faktureringsgebyr på 40 kroner.

Har du EHF-faktura eller elektronisk faktura via Digipost, men ønsker papirfaktura i stedet, kan du ta kontakt med vårt kundesenter så ordner vi det.