Flere av våre kunder opplever kanselleringer av flyreiser og avlysninger av ulike sosiale arrangement og mange lurer på hva som gjelder i forhold til reklamasjonsretten som er inkludert i kredittkortet.

Dette bør du gjøre dersom du har betalt med ditt Agricard for en reise, konsert, festival eller annet arrangement som er kansellert på grunn av koronautbruddet:

  1. Forsøk alltid å løse saken med brukerstedet først og dokumenter dialogen du har hatt med dem. Dvs. bruk skriftlig kommunikasjon og lagre all korrespondanse vedrørende saken.
  2. Dersom saken gjelder en reise og reiseselskapet avslår refusjon, bør du først søke om dekning via reise-og avbestillingsforsikringen i kortet.
  3. Klarer du ikke å løse saken verken gjennom reiseselskapet/arrangøren eller reise- og avbestillingsforsikringen kan du opprette en reklamasjonssak elektronisk via reklamasjonsportalen.

Ditt Agricard er et Mastercard kredittkort og følgende gjelder ved reklamasjon under naturkatastrofer, regionale tragedier eller globale hendelser:

  • Du kan reklamere på varer eller tjenester du har kjøpt med kortet som ikke er levert til avtalt dato. Det vil si, at du kan reklamere blant annet på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikke innvilger refusjon. Det samme gjelder for billetter til ulike arrangementer dersom arrangøren ikke refunderer billettomkostningene.
  • Er reisen/arrangementet planlagt frem i tid og det enda ikke er meldt om avlysning/kansellering, så er det ikke mulig å reklamere før reisen/arrangementet blir formelt kansellert.
  • Reklamasjonsfristene er de samme som ved ordinær reklamasjon. Du kan tidligst opprette en reklamasjonssak 30 dager etter forventet leveringsdato og senest 13 måneder etter betalingstidspunktet når det gjelder uautoriserte kjøp, der ditt Agricard er blitt brukt uten ditt samtykke. 
  • Ved tvistesaker som f. eks ved manglende leveranse av en vare eller tjeneste, må du, iht. Finansavtaleloven 54b, varsle oss så snart det lar seg gjøre uten ugrunnet opphold.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!