Viktig informasjon til deg som har AgriCard
Agrikjøp, eier av AgriCard, bytter driftspartner og kortleverandør og det AgriCard-kortet du har i dag vil derfor avsluttes hos oss.

Ditt eksisterende AgriCard vil avsluttes automatisk 4. september 2019. Har du utestående saldo, vil du som vanlig motta fakturaer frem til det utestående er betalt, i henhold til gjeldende vilkår. Dersom du har betalt en årspris som gjelder lenger enn 4. september 2019, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mye. Har du spørsmål vedrørende ditt utgående AgriCard, kan du ringe vår kundeservice på telefon 21 01 54 10.


Reklamere kortkjøp
Dersom du mener det foreligger uautoriserte transaksjoner på kortet ditt og har behov for å reklamere, kan du kontakte vår kundeservice på telefon 21 01 54 10. De vil hjelpe deg med å fylle ut et reklamasjonsskjema.


Forsikring (gjelder AgriCard Corporate)
AgriCard Corporate har reiseforsikring inkludert i kortet. Denne opphører når kortet avsluttes. Reiser du har betalt med ditt AgriCard Corporate før 4. september 2019 vil dekkes av forsikringen selv om du reiser etter kortets opphør.

Har du spørsmål om din forsikring, kontakt SEB kundeservice på telefon 21 01 54 10. Dersom du ønsker å melde en skade i forbindelse med reisen, ta kontakt direkte med Codan Forsikring NUF på telefon 67 22 42 22.


Betalingsforsikring
Dersom du har tegnet Betalingsforsikring, vil denne avsluttes 4. september 2019. I tilfelle skade, kontakt AXA på telefon 80 04 91 10.


Ulykkesforsikring
Dersom du har tegnet Ulykkesforsikring, vil denne avsluttes 4. september 2019. I tilfelle ulykke, kontakt AXA på telefon 80 03 75 00.


ID-forsikring
Dersom du har tegnet ID-forsikring, vil denne avsluttes 4. september 2019. I tilfelle uhellet er ute, kontakte Codan Forsikring NUF på telefon 67 22 42 22.

Vi ønsker med dette å takke for det gode samarbeidet, og håper du har vært fornøyd med ditt AgriCard.