Informasjon om tidligere Agricard

Samarbeidet mellom Agrikjøp og SEB avsluttes og Agricard levert av SEB avsluttes 04.09.2019. For å beholde dine gode rabatter og fordeler, må du søke om nytt kort. Søknadsskjema for det nye Agricard vil snart være tilgjengelig på agrol.no forutsatt at du er registrert og kan logge inn.
Viktig informasjon til deg som har Agricard

Viktig informasjon til deg som har Agricard

Agricard er i utvikling, og i den forbindelse vil vi gjerne informere deg om at vi bytter vår nåværende kortleverandør. Grunnet lovverk, må du som kortholder søke om Agricard på nytt hos vår nye samarbeindspartner.

Ditt nåværende Agricard, uavhengig om det er et privat eller et firmakort, vil slutte å fungere f.o.m den 04.09.2019. Ditt nye Agricard vil sendes ut i løpet av august etter at søknaden din om nytt kort er mottatt og innvilget.